Mengapa Kita Tak Boleh Rasis?

“HAI manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,” itu bunyi al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13. Saya yakin, di … Continue reading Mengapa Kita Tak Boleh Rasis?